Eye brow totaal - ssmall
CHALLENGE IN COLORS

PMU pigments for professional use

* FREE from iron oxide (tested by “total opening”)
* FREE from PAH/PAC (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
* MRI/CT safe (free from metals & non-iron metals)
* Organic pigment
* German made
* Sealed bottle (tamper evidence)
* Fulfilling all EU tattoo & PMU pigments regulations (incl. heavy metals limitations)

Bottle size is 10ml. Bottle lid has a tamper evidence sealing.
Shelf life (unopened bottle & stored in proper conditions) is 3 years.

Introduction price is € 30,00 (excluding VAT/BTW & shipping costs).

CHALLENGE IN COLORS

PMU pigmenten voor professioneel gebruik

* VRIJ van ijzeroxide (getest door “total opening”)
* VRIJ van PAH/PAC (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
* MRI/CT veilig (vrij van metalen & non-ferro metalen)
* Organisch pigment
* Gemaakt in Duitsland
* Afgesloten fles (verzegeld)
* Voldoet aan alle EU tattoo & PMU pigmenten regelgeving (incl. beperkingen op zware metalen)

Inhoud van de fles is 10 ml. De sluiting van de fles heeft een verzegeling waaraan u kunt zien of
de afsluiting is verstoord.
Houdbaarheid (ongeopend en opgeslagen onder de juiste omstandigheden) is 3 jaar.

Introductieprijs is € 30,00 (exclusief BTW en verzendkosten).

Lip totaal - small